Primăria Comunei Gemenele anunță că,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale s-a publicat la afişierul Primăriei Comunei Gemenele, unde poate fi consultat: Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2018.