U.A.T. COMUNA GEMENELE anunta publicul interesat asupra luarii de catre Agentia pentru Protectia Mediului Braila a deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului: proiectul „Amplasare parc fotovoltaic in comuna Gemenele, jud. Braila”, propus a fi amplasat in jud. Braila, extravilan comuna Gemenele, T40, P301, lot 1, cartea funciara nr. 71105, nr. cadastral 71105, nu se va supune evaluarii impactului asupra mediului si nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, in zilele luvratoare intre orele 09.00 – 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbr.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.Say something!