Conținut:

Fișier Descriere Descărcări
pdf HCL NR. 01 APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR 17
pdf HCL NR. 02 UTILIZARE SUME PROVENITE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI 6
pdf HCL NR. 03 APROBAREA BUGETULUI PE ANUL 2023 SI ESTIMAREA PE ANII 2024,2025 SI 2026 6
pdf HCL NR. 04 APROBARE RETEA SCOLARA 2023-2024 7
pdf HCL NR. 05 -APROBARE PLAN DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL 6
pdf HCL nr. 06 ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA 5
pdf HCL NR. 07 INSTITUIRE TAXA SPECIALA DE SALUBLIZARE 5
pdf HCL nr. 08 stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi functiilor contractuale din aparatului de specialita 7
pdf HCL nr. 09 acordarea unor facilitati pentru funcționarii publici și personalul contractual 7
pdf HCL NR. 10 aprobarea devizului si a indicatorilor pentru obiectivul-Lucrari de amenajare alei cimitir 7
pdf HCL nr. 11 APROBARE DEVIZ SI INDICATORI OBIECTIV AMANAJARE SANTURI 5
pdf HCL NR. 12 modificare Regulament SERV DE ALIMENTARE CU APA 2023 5
pdf HCL NR. 13- AVIZARE STUDIU DE SPECILAITATE PT. STABILIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA-CUP 7
pdf HCL nr. 14 aprobare actualizare inventar al bunurilor care apartin dom. public 3
pdf HCL NR. 15- APROBARE PROTOCOL DE COLABORARE IN CADRUL PROIECTULUI HUB DE SERVICII MMSS-SII MMSS 7
pdf HCL NR. 16 IMPLEMENTARE PROIECT DOTARE CU MOBILIER MATERIALE DIDACTICE SC 6
pdf HCL NR. 17 -Infiintare retea canalizare in comuna Gemenele, judetul Braila 7
pdf HCL NR. 18 reprezentant AGA-CID 6
pdf HCL NR. 19- ALEGERE PRESEDINTE SEDINTA 7
pdf HCL NR. 20 -RADIERE DEBITE REPREZENTAND AMENZI CONTRAVENTIONALE 5
pdf HCL NR. 21- INFIINTARE S.V.S.U (1) 5
pdf HCL NR. 22- APROBARE PAAR 6
pdf HCL NR. 23 -aprobarea Regulilor si masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor 5
pdf HCL NR. 24- MENTINERE PARTENERIAT GAL 5
pdf HCL NR. 25 ACORDARE MANDAT SPECILAL ASOCIATIEI ADI ECO DUNAREA 6
pdf HCL NR. 26 -MICROBUZE ELECTRICE 6
pdf HCL NR. 27 RECTIFICARE BUGET 6
pdf HCL NR. 28 avizarea Studiului de specialitate pentru stabilirea nivelurilor Indicatorilor de Performanta ai Serviciului public de alimentar 6
pdf HCL NR. 29 avizarea modificarii si completarii Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - 5
pdf HCL NR. 30 insusirea inventarului bunurilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa 5
pdf HCL NR. 31 alocarea unei sume de bani pentru sustinerea festivalului LA PORTILE DORULUI 5
pdf HCL NR. 32 APROBARE PLAN URBANISTIC PARC FOTOVOLTAIC BRAILA WINDS 6
pdf HCL NR. 33 APROBAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORI PENTRU OBIECTIVUL ASFALTARE DRUM CIMITIR DIN GAVANI 6
pdf HCL NR. 34 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 6
pdf HCL NR. 35 5
pdf HCL NR. 36 ACORDUL PENTRU SCOATEREA DIN CIRCUITUL AGRICOL AL PARCELEI DE TEREN IN SUPRAFATA DE 5000,00 MP 5
pdf HCL NR. 37 APROBARE INDICATORI COMPLEX SPORTIV 6
pdf HCL NR. 38 predare amplasament complex sportiv CNI 5
pdf HCL NR. 39 RADIEREA DEBITELOR, REPREZENTAND AMENZI CONTRAVENTIONALE 6
pdf HCL NR. 40 ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL D-LUI PRIMAR 5
pdf HCL NR. 41 RECTIFICARE BUGET 5
pdf HCL nr. 42 APROBARE ORGANIGRAMA 2023 5
pdf HCL NR. 43 stabilire salarii 6
pdf HCL NR. 44 MODIF ART. 4
pdf HCL NR. 45 PRESEDINTE SEDINTA 6
pdf HCL NR. 46 RECTIFICARE BUGET 4
pdf HCL NR. 47 STABILIRE IMP. SI TAXE 6
pdf HCL NR. 48 6
pdf HCL NR. 49 AMPLASARE PARC FOTOVOLTAIC, UAT COMUNA GEMENELE, JUDETUL BRAILA 7
Sari la conținut