Conținut:

Fișier Descriere Descărcări
pdf H.C.L. GEMENELE - februarie 2020 102
pdf H.C.L. GEMENELE - mai 2020 105
pdf H.C.L. GEMENELE- iulie 2020 104
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 1 din 08.01.2021 - aprobare excedent bugetar 2020 100
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 5 din 04.03.2021 - alegerea presedintelui de sedinta 106
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 6 din 04.03.2021 - aprobare Liste de investitii pt. serviciile publice 108
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 7 din 04.03.2021 - aprobarea evolutiei preturilor serviciilor publice 93
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 8 din 04.03.2021 - aprobare Act Aditional modificare prevederi Tarifare Servicii de Apa si Canalizare 112
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 9 din 21.04.2021 - aprobare buget local 98
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 10 din 21.04.2021 - aprobarea organigramei si a statului de functii 103
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 11 din 21.04.2021 - aprobarea Strategiei locale a serviciilor sociale pe perioada anilor 2020-2025 100
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 12 din 21.04.2021 - aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local si a orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim garantat 95
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 13 din 21.04.2021 - aprobareaRegulamentului de munca neremunerata in folosul comunitatii 103
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 14 din 25.06.2021 - aprobarea lucrarilor de executie pentru obiectivul Balastaree drum cimitir 97
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 18 din 16.07.2021 - alegere presedinte de sedinta 102
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 19 din 16.07.2021 - rectificare buget local 98
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 20 din 16.07.2021 - asociere cu C.J. Braila pt. balastare drum cimitir 103
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 21 din 27.08.2021 - modificare organigrama 92
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 22 din 27.08. 2021 - trecerea din domeniul public in domeniul privat teren sport 93
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 23 din 27.08.2021 - predare catre C.N.I. teren sport 92
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 24 din 27.08.2021 - trecerea din domeniul public in domeniul privat Centru Muzeal 92
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 25 din 27.08.2021 - trecerea din domeniul public in domeniul privat Camin Cultural 92
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 26 din 27.08.2021 - scoatere la licitatie Cabinet stomatologic 94
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 27 din 27.08.2021 - validare Dispozitie Primar (rectificare buget) 86
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 28 din 23.09.2021 - aprobare Deviz actualizat pt. proiectul Modernizare strazi 93
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 29 din 23.09.2021 - rectificare buget local 96
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 30 din 05.10.2021 - aprobare Deviz actualizat pt. proiectul Modernizare strazi 89
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 31 din 21.10.2021 - alegere presedinte de sedinta 91
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 32 din 21.10.2021 - rectificare buget local 90
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 33 din 21.10.2021 - aprobare Deviz pt. proiectul Modernizare strazi 89
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 34 din 25.11.2021 - rectificare buget local 91
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 35 din 25.11.2021 - alocare fonduri pom de craciun pt. elevi 98
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 36 din 16.11.2021 - rectificare buget 94
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 37 din 16.12.2021 - stabilire impozite si taxe locale 100
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 38 din 28.12. 2021 - rectificare buget 87
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 4 din 14.01.2021 - aprobare retea scolara 94
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 3 din 14.01.2021 - stabilire impozite si taxe locale pt. 2021 97
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 2 din 14.01.2021 - aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pt. 2020 84
pdf H.C.L. GEMENELE nr.15 din 25.06.2021 - insusirea documentatie tehnice-cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara 87
pdf H.C.L. GEMENELE nr.16 din 25.06.2021 - stabilire Comisie violenta domestica 88
pdf H.C.L. GEMENE nr. 17 din 25.06.2021 - modif. H.C.L. 30 din 2020 privind achizitionarea de echipamente I.T. pentru Scoala 94
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 1 din 11.01.2022 - alegere presedinte de sedinta 97
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 2 din 11.01.2022 - aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anul 2021 86
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 3 din 11.01.2022 - aprobarea utilizarii sumelor din excendentul bugetar 2021 in 2022 96