Conținut:

Fișier Descriere Descărcări
pdf H.C.L. GEMENELE - februarie 2020 121
pdf H.C.L. GEMENELE - mai 2020 133
pdf H.C.L. GEMENELE- iulie 2020 123
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 1 din 08.01.2021 - aprobare excedent bugetar 2020 135
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 5 din 04.03.2021 - alegerea presedintelui de sedinta 126
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 6 din 04.03.2021 - aprobare Liste de investitii pt. serviciile publice 128
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 7 din 04.03.2021 - aprobarea evolutiei preturilor serviciilor publice 114
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 8 din 04.03.2021 - aprobare Act Aditional modificare prevederi Tarifare Servicii de Apa si Canalizare 149
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 9 din 21.04.2021 - aprobare buget local 117
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 10 din 21.04.2021 - aprobarea organigramei si a statului de functii 131
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 11 din 21.04.2021 - aprobarea Strategiei locale a serviciilor sociale pe perioada anilor 2020-2025 123
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 12 din 21.04.2021 - aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local si a orelor de munca pentru beneficiarii de venit minim garantat 114
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 13 din 21.04.2021 - aprobareaRegulamentului de munca neremunerata in folosul comunitatii 126
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 14 din 25.06.2021 - aprobarea lucrarilor de executie pentru obiectivul Balastaree drum cimitir 122
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 18 din 16.07.2021 - alegere presedinte de sedinta 137
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 19 din 16.07.2021 - rectificare buget local 120
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 20 din 16.07.2021 - asociere cu C.J. Braila pt. balastare drum cimitir 125
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 21 din 27.08.2021 - modificare organigrama 114
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 22 din 27.08. 2021 - trecerea din domeniul public in domeniul privat teren sport 114
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 23 din 27.08.2021 - predare catre C.N.I. teren sport 113
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 24 din 27.08.2021 - trecerea din domeniul public in domeniul privat Centru Muzeal 111
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 25 din 27.08.2021 - trecerea din domeniul public in domeniul privat Camin Cultural 114
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 26 din 27.08.2021 - scoatere la licitatie Cabinet stomatologic 133
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 27 din 27.08.2021 - validare Dispozitie Primar (rectificare buget) 106
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 28 din 23.09.2021 - aprobare Deviz actualizat pt. proiectul Modernizare strazi 113
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 29 din 23.09.2021 - rectificare buget local 117
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 30 din 05.10.2021 - aprobare Deviz actualizat pt. proiectul Modernizare strazi 109
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 31 din 21.10.2021 - alegere presedinte de sedinta 114
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 32 din 21.10.2021 - rectificare buget local 126
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 33 din 21.10.2021 - aprobare Deviz pt. proiectul Modernizare strazi 121
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 34 din 25.11.2021 - rectificare buget local 110
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 35 din 25.11.2021 - alocare fonduri pom de craciun pt. elevi 119
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 36 din 16.11.2021 - rectificare buget 114
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 37 din 16.12.2021 - stabilire impozite si taxe locale 135
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 38 din 28.12. 2021 - rectificare buget 108
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 4 din 14.01.2021 - aprobare retea scolara 114
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 3 din 14.01.2021 - stabilire impozite si taxe locale pt. 2021 117
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 2 din 14.01.2021 - aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pt. 2020 105
pdf H.C.L. GEMENELE nr.15 din 25.06.2021 - insusirea documentatie tehnice-cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara 109
pdf H.C.L. GEMENELE nr.16 din 25.06.2021 - stabilire Comisie violenta domestica 110
pdf H.C.L. GEMENE nr. 17 din 25.06.2021 - modif. H.C.L. 30 din 2020 privind achizitionarea de echipamente I.T. pentru Scoala 113
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 1 din 11.01.2022 - alegere presedinte de sedinta 117
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 2 din 11.01.2022 - aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar anul 2021 106
pdf H.C.L. GEMENELE nr. 3 din 11.01.2022 - aprobarea utilizarii sumelor din excendentul bugetar 2021 in 2022 117