PRIMARIA COMUNEI GEMENELE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Braila, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri locale in sat Gemenele si Gavani, comuna Gemenele, judetul Braila” amplasat in sat Gemenele si Gavani, comuna Gemenele, judetul Braila: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

               Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 09,00 – 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – sectiunea Reglementari/Acordul de Mediu/Drafturi acte reglementare.

               Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.

1 CommentSay something!